Business Listings - Theme Parks

Default

Theme Parks Startpage

Add your review, 0 reviews

Siamparkcity สวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ

Listed in Theme Parks

02 - 919 - 7200 และ 02 - 105 - 4294

เลขที่ 203 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

Description: บริษัทอมรพันธุ์นคร จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน และนักวิชาการกลุ่มหนึ่ง ร่วมริเริ่มโครงการด้วยการปรับปรุงพื้นที่แปลงใหญ่ จำนวนหลายแปลงซึ่งอยู่ในตำบลในกรุงเทพฯ ที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุด ซึ่งในเวลานั้นยังเป็นนาข้าว และบางแห่งเป็นที่ๆซึ่งไม่ได้ทำการเพาะปลูก ให้กลายมาเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ในเนื้อที่ 1,000 ไร่…

Read more...

Add your review, 0 reviews

Dream World

Listed in Theme Parks

02-577-8666

สวนสนุกดรีมเวิลด์ 62 หมู่ 1 ถ.รังสิต-องครักษ์(กม.7) ต.บึงยี่โถ จ.ปทุมธานี 12130

Description: “ดรีมเวิลด์” เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อนที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ160ไร่ตั้งอยู่ที่กม.7รังสิตนครนายก(คลอง3) “ดรีมเวิลด์” เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของ“ตระกูลกิติพราภรณ์” ซึ่งในขณะนั้นได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสวนสนุกคือสวนสนุกแดนเนรมิต ที่มาของโครงการ จากประสบการณ์อันยาวนานในการบริหารงาน“สวนสนุกแดนเนรมิต” ทำให้ผู้บริหารมองว่า ในปัจจุบันโดยเฉพาะในกรุงเทพฯมีสวนสนุกประเภทนี้เพียง3แห่งเท่านั้นคือแดนเนรมิต,สวนสยามและซาฟารีเวิลด์ ซึ่งยังไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของคนกรุงเทพฯซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารจึงมีโครงการที่จะเปิดสวนสนุกแห่งใหม่ขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯรวมถึงเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย ด้วยเงินลงทุนกว่า1,000ล้านบาทจินตนาการที่ไม่มีขอบเขตและความร่วมมือร่วมใจของผู้เชี่ยวชาญมากมายหลายสาขาทำให้“ดรีมเวิลด์” ถูกเนรมิตขึ้นมาให้เป็นโลกแห่งความสุขสำหรับครอบครัวแห่งใหม่ที่ทุกเพศทุกวัยสามารถสนุกสนานกับเครื่องเล่นที่ทันสมัยชมการแสดงต่างๆที่สุดแสนประทับใจหรือพักผ่อนกับบรรยากาศที่สวยงามและร่มรื่นด้วยพฤกษานานาพันธุ์ 12พฤศจิกายน2536ดรีมเวิลด์เปิดบริการเป็นวันแรกโดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก “ดรีมเวิลด์”…

Read more...

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar