Business Listings - Trains and Railroads

Default

Trains and Railroads Startpage

Add your review, 0 reviews

รถไฟฟ้าบีทีเอส

Listed in Trains and Railroads

(66) 2617 7300

อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Description: บีทีเอส ทางเลือกที่ไว้ใจได้ของคนกรุงเทพฯ รถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทย เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ใน 2 เส้นทาง คือ รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สาย…

Read more...

Add your review, 0 reviews

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Listed in Trains and Railroads

0 2716 4000

175 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Description: รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า MRT) มีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตรเป็นโครงการใต้ดินตลอดสาย มีสถานีทั้งหมด 18 สถานี โดยเริ่มต้นจากบริเวณหน้าสถานี รถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปทางทิศตะวันออกตามแนว ถนนพระราม…

Read more...

Add your review, 0 reviews

การรถไฟแห่งประเทศไทย

Listed in Trains and Railroads

022204261 022204268

200 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

Description: พันธกิจ ( Missions ) การรถไฟฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ การรถไฟฯ ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศและตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

Read more...

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar